Privatlivspolitik

1. hvem vi er

Vores hjemmesideadresse er: https://scaletronicglobal.com

1.1. Vi er forpligtet til at beskytte privatlivets fred for vores besøgende på hjemmesiden.

1.2. Denne politik gælder, når vi fungerer som dataansvarlig med hensyn til de personlige oplysninger om vores besøgende på hjemmesiden; med andre ord, når vi bestemmer formålet med og midlerne til behandlingen af disse personlige oplysninger.

1.3. Vi bruger cookies på vores hjemmeside. I det omfang disse cookies ikke er strengt nødvendige for at levere vores hjemmeside, vil vi bede dig om at give dit samtykke til vores brug af cookies, når du besøger vores hjemmeside første gang.

1.4. I denne politik henviser "vi", "os" og "vores" til Scaletronic ApS. For mere information om os, se afsnit 13

2. Personlige data

I dette afsnit har vi beskrevet:

 • De generelle kategorier af personoplysninger, vi kan behandle
 • I tilfælde af persondata, som vi ikke har fået direkte fra dig, kilden og specifikke kategorier af disse data.
 • De formål, som vi kan behandle personoplysninger til
 • Retsgrundlaget for behandlingen

2.1. Vi kan behandle data om din brug af vores hjemmeside og tjenester.
Brugsdataene kan omfatte din IP-adresse, geografiske placering, browsertype og -version, operativsystem, henvisningskilde, besøgslængde, sidevisninger og navigationsstier på hjemmesiden samt oplysninger om timing, hyppighed og mønster for din brug af tjenesten.
Kilden til brugsdataene er vores analytiske sporingssystem.
Disse brugsdata kan behandles med det formål at analysere brugen af hjemmesiden og tjenesterne. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig overvågning og forbedring af vores hjemmeside og tjenester.

2.2. Vi kan behandle dine kontodata. Kontodataene kan omfatte dit navn og din e-mailadresse.
Kilden til kontodataene er dig eller din arbejdsgiver. Kontodataene kan behandles med det formål at drive vores hjemmeside, levere vores tjenester, sikre sikkerheden på vores hjemmeside og tjenester, opretholde sikkerhedskopier af vores databaser og kommunikere med dig. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores hjemmeside og forretning.

2.3. Vi kan behandle dine oplysninger, der indgår i din personlige profil på vores hjemmeside. Profildataene kan omfatte dit navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, profilbilleder, køn og fødselsdato. Profildataene kan behandles med det formål at muliggøre og overvåge din brug af vores hjemmeside og tjenester. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores hjemmeside og forretning.

2.4. Vi kan behandle oplysninger, som du sender til offentliggørelse på vores hjemmeside eller via vores tjenester. Offentliggørelsesdataene kan behandles med det formål at muliggøre en sådan offentliggørelse og administrere vores websted og tjenester. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke.

2.5. Vi kan behandle oplysninger indeholdt i enhver forespørgsel, du sender til os vedrørende varer og/eller tjenester. Forespørgselsdataene kan behandles med det formål at tilbyde, markedsføre og sælge relevante varer og/eller tjenester til dig. Det juridiske grundlag for denne behandling er samtykke.

2.6.Vi kan behandle oplysninger vedrørende vores kunderelationer, herunder kundekontaktoplysninger. Oplysningerne om kundeforholdet kan omfatte dit navn, din arbejdsgiver, din jobtitel eller rolle, dine kontaktoplysninger og oplysninger i kommunikationen mellem os og dig eller din arbejdsgiver. Kilden til kunderelationsdataene er dig eller din arbejdsgiver. Oplysningerne om kundeforholdet kan behandles med det formål at administrere vores forhold til kunderne, kommunikere med kunderne, registrere denne kommunikation og promovere vores produkter og tjenester over for kunderne. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke ELLER vores legitime interesser, nemlig korrekt håndtering af vores kunderelationer.

2.7.Vi kan behandle oplysninger, som du giver os med henblik på at abonnere på vores e-mailmeddelelser og/eller nyhedsbreve. Meddelelsesdataene kan behandles med det formål at sende dig de relevante meddelelser og/eller nyhedsbreve. Retsgrundlaget for denne behandling er samtykke.

2.8.Vi kan behandle oplysninger indeholdt i eller relateret til enhver kommunikation, som du sender til os. Korrespondancedataene kan omfatte kommunikationsindholdet og metadata, der er forbundet med kommunikationen. Vores hjemmeside vil generere de metadata, der er forbundet med kommunikation foretaget ved hjælp af hjemmesidens kontaktformularer.
Korrespondancedataene kan behandles med det formål at kommunikere med dig og registrere.
Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt administration af vores hjemmeside og forretning og kommunikation med brugerne.

2.9. Vi kan behandle enhver af dine personoplysninger, der er identificeret i denne politik, hvor det er nødvendigt for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav, hvad enten det er i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure. Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig beskyttelse og hævdelse af vores juridiske rettigheder, dine juridiske rettigheder og andres juridiske rettigheder.

2.10. Vi kan behandle enhver af dine personlige data, der er identificeret i denne politik, hvor det er nødvendigt med henblik på at opnå eller opretholde forsikringsdækning, styre risici eller opnå professionel rådgivning.
Retsgrundlaget for denne behandling er vores legitime interesser, nemlig korrekt beskyttelse af vores virksomhed mod risici.

2.11. Ud over de specifikke formål, som vi kan behandle dine personoplysninger til, og som er beskrevet i dette afsnit 3, kan vi også behandle dine personoplysninger, hvis en sådan behandling er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine eller en anden fysisk persons vitale interesser.

2.12. Du må ikke give os andre personers personlige oplysninger, medmindre vi beder dig om det.

3. Videregivelse af dine personlige data til andre

3.1. Vi kan videregive dine personoplysninger til ethvert medlem af vores virksomhedsgruppe (det vil sige vores datterselskaber, vores ultimative holdingselskab og alle dets datterselskaber) i det omfang, det er rimeligt nødvendigt til de formål og på de retsgrundlag, der er beskrevet i denne politik.

3.2. Vi kan videregive dine personoplysninger til vores forsikringsselskaber og/eller professionelle rådgivere i det omfang, det er rimeligt nødvendigt for at opnå eller opretholde forsikringsdækning, styre risici, indhente professionel rådgivning eller etablere, udøve eller forsvare juridiske krav, hvad enten det er i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.

3.3 Vi kan videregive dine forespørgselsdata til en eller flere af de udvalgte tredjepartsleverandører af varer og tjenester, der er identificeret på vores hjemmeside, med det formål at gøre det muligt for dem at kontakte dig, så de kan tilbyde, markedsføre og sælge relevante varer og/eller tjenester til dig.
Hver sådan tredjepart vil fungere som dataansvarlig i forhold til de forespørgselsdata, som vi leverer til den; og når du kontakter dig, vil hver sådan tredjepart give dig en kopi af sin egen privatlivspolitik, som vil styre den pågældende tredjeparts brug af dine personlige data.

3.4. Ud over de specifikke videregivelser af personoplysninger, der er beskrevet i dette afsnit 4, kan vi videregive dine personoplysninger, hvor en sådan videregivelse er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser. Vi kan også videregive dine personoplysninger, hvis en sådan videregivelse er nødvendig for at etablere, udøve eller forsvare juridiske krav, hvad enten det er i retssager eller i en administrativ eller udenretslig procedure.

4. Internationale overførsler af dine personlige data

I dette afsnit giver vi oplysninger om de omstændigheder, hvorunder dine personlige data kan overføres til lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

4.1. Du anerkender, at personlige data, som du indsender til offentliggørelse via vores hjemmeside eller tjenester, kan være tilgængelige via internettet over hele verden. Vi kan ikke forhindre andres brug (eller misbrug) af sådanne personlige data.

5. Hvor længe vi opbevarer dine data

Dette afsnit beskriver vores politikker og procedurer for opbevaring af data, som er designet til at hjælpe med at sikre, at vi overholder vores juridiske forpligtelser i forhold til opbevaring og sletning af personlige data.

5.1. Personoplysninger, som vi behandler til et eller flere formål, må ikke opbevares i længere tid, end det er nødvendigt til det eller de pågældende formål.

5.2. Vi opbevarer dine personlige data som følger:

Oplysninger, du sender via denne hjemmeside, vil blive opbevaret i mindst 30 dage efter indsendelsesdatoen.

5.3. I nogle tilfælde er det ikke muligt for os på forhånd at angive de perioder, hvor dine personlige data vil blive opbevaret. I sådanne tilfælde vil vi bestemme opbevaringsperioden baseret på følgende kriterier:

Perioden for opbevaring af personlige data vil blive bestemt fra sag til sag.

5.4. Uanset de øvrige bestemmelser i dette afsnit 6 kan vi opbevare dine personoplysninger, hvis en sådan opbevaring er nødvendig for at overholde en juridisk forpligtelse, som vi er underlagt, eller for at beskytte dine vitale interesser eller en anden fysisk persons vitale interesser.

6. Ændringsforslag

6.1. Vi kan opdatere denne politik fra tid til anden ved at offentliggøre en ny version på vores hjemmeside.

6.2. Du bør tjekke denne side med jævne mellemrum for at sikre, at du er indforstået med eventuelle ændringer i denne politik.

6.3. Vi giver dig besked om væsentlige ændringer i denne politik via e-mail.

7. Dine rettigheder

7.1. I dette afsnit har vi opsummeret de rettigheder, du har i henhold til databeskyttelsesloven. Nogle af rettighederne er komplekse, og ikke alle detaljer er medtaget i vores resuméer. Derfor bør du læse de relevante love og vejledninger fra de regulerende myndigheder for at få en fuldstændig forklaring på disse rettigheder.

7.2. Dine vigtigste rettigheder i henhold til databeskyttelsesloven er:

 • Retten til adgang;
 • Retten til berigtigelse;
 • Retten til sletning;
 • Retten til at begrænse behandlingen;
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandling;
 • Retten til dataportabilitet;
 • Retten til at klage til en tilsynsmyndighed; og
 • Retten til at trække samtykke tilbage.

7.3. Du har ret til at få bekræftet, om vi behandler dine persondata eller ej, og, hvis vi gør, adgang til persondataene sammen med visse yderligere oplysninger. Disse yderligere oplysninger omfatter detaljer om formålet med behandlingen, de berørte kategorier af personoplysninger og modtagerne af personoplysningerne. Forudsat at andres rettigheder og friheder ikke påvirkes, vil vi give dig en kopi af dine personoplysninger. Den første kopi vil blive leveret gratis, men yderligere kopier kan være underlagt et rimeligt gebyr.

7.4. Du har ret til at få eventuelle unøjagtige personoplysninger om dig rettet og, under hensyntagen til formålet med behandlingen, at få eventuelle ufuldstændige personoplysninger om dig suppleret.

7.5. Under visse omstændigheder har du ret til at få slettet dine persondata uden unødig forsinkelse. Disse omstændigheder omfatter: personoplysningerne er ikke længere nødvendige i forhold til de formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet; du trækker dit samtykke til samtykkebaseret behandling tilbage; du gør indsigelse mod behandlingen i henhold til visse regler i gældende databeskyttelseslovgivning; behandlingen sker med henblik på direkte markedsføring; og personoplysningerne er blevet behandlet ulovligt. Der er dog undtagelser fra retten til sletning. De generelle undtagelser omfatter tilfælde, hvor behandlingen er nødvendig: for at udøve retten til ytrings- og informationsfrihed; for at overholde en juridisk forpligtelse; eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

7.6. Under visse omstændigheder har du ret til at begrænse behandlingen af dine persondata. Disse omstændigheder er: du bestrider nøjagtigheden af personoplysningerne; behandlingen er ulovlig, men du modsætter dig sletning; vi har ikke længere brug for personoplysningerne til formålet med vores behandling, men du har brug for personoplysninger til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav; og du har gjort indsigelse mod behandlingen, indtil denne indsigelse er blevet verificeret. Hvis behandlingen er blevet begrænset på dette grundlag, kan vi fortsætte med at gemme dine persondata. Vi vil dog kun behandle dem på anden vis: med dit samtykke; med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares; for at beskytte en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder; eller af hensyn til vigtige samfundsinteresser.

7.7. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører din særlige situation, men kun i det omfang retsgrundlaget for behandlingen er, at behandlingen er nødvendig for: udførelsen af en opgave, der udføres i offentlighedens interesse, eller som henhører under offentlig myndighedsudøvelse, som vi har fået pålagt, eller med henblik på de legitime interesser, der forfølges af os eller af en tredjepart. Hvis du gør en sådan indsigelse, vil vi ophøre med at behandle de personlige oplysninger, medmindre vi kan påvise tvingende legitime grunde til behandlingen, som tilsidesætter dine interesser, rettigheder og friheder, eller behandlingen er til etablering, udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

7.8. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine persondata til direkte markedsføringsformål (herunder profilering til direkte markedsføringsformål). Hvis du gør en sådan indsigelse, vil vi ophøre med at behandle dine personoplysninger til dette formål.

7.9. Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller statistiske formål af grunde, der vedrører din særlige situation, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af en opgave, der udføres af hensyn til offentlighedens interesse.

7.10. I det omfang retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger er:

a) samtykke; eller

b) at behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som du er part i, eller for at tage skridt på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt, og en sådan behandling udføres automatisk, har du ret til at modtage dine personlige data fra os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Denne ret gælder dog ikke, hvis det ville påvirke andres rettigheder og friheder negativt.

7.11. Hvis du mener, at vores behandling af dine personlige oplysninger overtræder databeskyttelseslovgivningen, har du ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed med ansvar for databeskyttelse. Det kan du gøre i det EU-medlemsland, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, dit arbejdssted eller stedet for den påståede overtrædelse.

7.12. I det omfang retsgrundlaget for vores behandling af dine personlige oplysninger er samtykke, har du til enhver tid ret til at trække dette samtykke tilbage. Tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen før tilbagetrækningen.

7.13. Du kan udøve enhver af dine rettigheder i forhold til dine personlige data ved skriftlig meddelelse til os ud over de andre metoder, der er angivet i dette afsnit.

8. Om cookies

8.1. En cookie er en fil, der indeholder en identifikator (en streng af bogstaver og tal), som sendes af en webserver til en webbrowser og gemmes af browseren. Identifikatoren sendes derefter tilbage til serveren, hver gang browseren anmoder om en side fra serveren.

8.2. Cookies kan enten være "persistent" cookies eller "session" cookies: en persistent cookie gemmes af en webbrowser og forbliver gyldig indtil den indstillede udløbsdato, medmindre brugeren sletter den før udløbsdatoen; en session cookie udløber derimod ved slutningen af brugersessionen, når webbrowseren lukkes.

8.3. Cookies indeholder typisk ikke nogen oplysninger, der personligt identificerer en bruger, men personlige oplysninger, som vi gemmer om dig, kan være knyttet til de oplysninger, der er gemt i og hentet fra cookies.

9. Cookies, som vi bruger

9.1. Vi bruger cookies til følgende formål

 • Autentificering - vi bruger cookies til at identificere dig, når du besøger vores hjemmeside, og når du navigerer på vores hjemmeside.
 • Status - vi bruger cookies til at afgøre, om du er logget ind på vores hjemmeside.
 • Personalisering - vi bruger cookies til at gemme oplysninger om dine præferencer og til at tilpasse hjemmesiden til dig.
 • Sikkerhed - vi bruger cookies som et element i de sikkerhedsforanstaltninger, der bruges til at beskytte brugerkonti, herunder forhindre svigagtig brug af loginoplysninger, og til at beskytte vores websted og tjenester generelt.
 • Reklame - vi bruger cookies til at hjælpe os med at vise reklamer, der er relevante for dig.
 • Analyse - vi bruger cookies til at hjælpe os med at analysere brugen og ydeevnen af vores hjemmeside og tjenester.
 • Cookie-samtykke - vi bruger cookies til at gemme dine præferencer i forhold til brugen af cookies mere generelt.

10. Cookies brugt af vores tjenesteudbydere 

10.1. Vores tjenesteudbydere bruger cookies, og disse cookies kan blive gemt på din computer, når du besøger vores hjemmeside.

10.2. Vi bruger Google Analytics til at analysere brugen af vores hjemmeside. Google Analytics indsamler oplysninger om brugen af hjemmesiden ved hjælp af cookies. De indsamlede oplysninger om vores hjemmeside bruges til at oprette rapporter om brugen af vores hjemmeside. Googles privatlivspolitik er tilgængelig på: https://www.google.com/policies/privacy/

11. Håndtering af cookies

11.1. De fleste browsere giver dig mulighed for at nægte at acceptere cookies og at slette cookies. Metoderne til at gøre dette varierer fra browser til browser og fra version til version. Du kan dog få opdaterede oplysninger om blokering og sletning af cookies via disse links:

 • https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
 • https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
 • http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
 • https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
 • https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (kant).

11.2. Blokering af alle cookies vil have en negativ indvirkning på brugervenligheden af mange hjemmesider.

11.3. Hvis du blokerer cookies, vil du ikke kunne bruge alle funktionerne på vores hjemmeside.

12. Vores detaljer

12.1. Denne hjemmeside ejes og drives af Scaletronic ApS.

12.2. Vi er registreret i Danmark under registreringsnummer 38535625, og vores hjemsted er på Meterbuen 6, 2740 Skovlunde, Danmark.

12.3. Vores hovedforretningssted er på Meterbuen 6, 2740 Skovlunde, Danmark.

12.4. Du kan kontakte os:

 • med posten til den ovenfor angivne postadresse;
 • ved hjælp af vores kontaktformular på hjemmesiden;
 • telefonisk på det kontaktnummer, der er offentliggjort på vores hjemmeside.
 • via e-mail ved hjælp af den e-mailadresse, der er offentliggjort på vores hjemmeside.

13. Databeskyttelsesansvarlig

Vores databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes på: info@scaletronic.dk

14. Kredit

Dette dokument blev oprettet ved hjælp af en skabelon fra SEQ Legal.

Anmod om en demo

Luk