Juridisk meddelelse

Denne internetside er hjemmesiden for Scaletronic ApS - CVR (virksomhedsregistreringsnummer) 38535625.

Juridisk meddelelse

Oplysningerne på dette websted leveres "som de er" og "som de forefindes" uden nogen garantier eller repræsentationer, hverken udtrykkelige eller underforståede, herunder, men ikke begrænset til, underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål eller ikke-krænkelse.

Der er udvist rimelig omhu for at sikre, at webstedets indhold er nøjagtigt og opdateret, men Scaletronic ApS giver ingen garantier eller erklæringer om nøjagtighed, rækkefølge, aktualitet eller fuldstændighed af webstedets indhold og kan ophøre med at distribuere webstedet uden forudgående varsel. Oplysningerne på dette websted er KUN beregnet til generel vejledning.

Scaletronic ApS fraskriver sig enhver kontrol over, relation til eller godkendelse af websteder, som webstedet er linket til.

Alle kommentarer, der sendes til Scaletronic ApS vedrørende dette websted, bliver Scaletronic ApS' ejendom og kan bruges uden begrænsning. Modtagne kommentarer vil ikke blive behandlet som fortrolige, selvom personlige oplysninger vil blive det.

Hverken Scaletronic ApS eller dets datterselskaber er ansvarlige for direkte, tilfældige, indirekte eller strafbare skader, der opstår som følge af adgang til eller brug af indhold på dette websted, herunder vira, uanset nøjagtigheden eller fuldstændigheden af et sådant indhold.

Scaletronic ApS er på ingen måde forbundet med Datalogic eller noget andet mærke eller varemærke, der er anført på denne hjemmeside eller i nogen af dens publikationer. Alle varemærker tilhører de respektive mærker og virksomheder. De dele, der annonceres til salg, er ikke altid originale dele, men er dele fremstillet til og af Scaletronic ApS. Henvisninger til maskiner og delekoder er kun for din bekvemmelighed og reference. Vi forbeholder os ret til at erstatte Scaletronic ApS-dele med originale mærkevaredele.

Denne juridiske meddelelse er underlagt dansk lovgivning.

Enhver tvist, der opstår som følge af eller i forbindelse med denne juridiske meddelelse, og som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres af de danske domstole.

Anmod om en demo

Luk