Hos Scaletronic er vi dybt engagerede i bæredygtighed og anerkender den kritiske betydning af at beskytte miljøet for fremtidige generationer. Vores engagement i bæredygtighed styrer vores handlinger og beslutninger på tværs af alle aspekter af vores forretning.

Miljømæssig forvaltning:

Vi søger aktivt måder at minimere vores miljøpåvirkning og fremme bæredygtig praksis i hele vores virksomhed.
Vi investerer i energieffektive teknologier og systemer for at reducere vores CO2-fodaftryk og spare på naturressourcerne.
Vi prioriterer affaldsreduktion og implementerer genbrugs- og affaldshåndteringsprogrammer for at minimere deponeringsaffald.

Produktinnovation:

Vi stræber hele tiden efter at udvikle og tilbyde innovative løsninger, der fremmer bæredygtighed i logistikbranchen.
Vores fokus på modulære automatiseringsløsninger gør det muligt for vores kunder at optimere pladsudnyttelsen, reducere energiforbruget og minimere spild.
Ved at levere effektive og miljøvenlige automatiseringsteknologier hjælper vi vores kunder med at nå deres bæredygtighedsmål.

Bæredygtighed i forsyningskæden:

Vi arbejder tæt sammen med vores leverandører for at sikre, at de overholder bæredygtige praksisser, etiske standarder og miljøbestemmelser.
Vi prioriterer leverandører, der udviser en forpligtelse til miljømæssig ansvarlighed, fair arbejdspraksis og ansvarlig sourcing.
Ved at samarbejde med bæredygtige leverandører sigter vi mod at skabe en ansvarlig og bæredygtig forsyningskæde.

Medarbejdernes engagement:

Vi fremmer en bæredygtighedskultur blandt vores medarbejdere ved at øge bevidstheden og fremme miljøvenlig praksis.
Vi opfordrer medarbejderne til at engagere sig i bæredygtighedsinitiativer og tilbyder uddannelse i bæredygtig praksis og miljøforvaltning.
Vi giver vores medarbejdere mulighed for at bidrage med deres ideer og deltage aktivt i at finde innovative løsninger på miljømæssige udfordringer.

Anmod om en demo

Luk