Teknologin för dynamisk vägning, dimensionering och scanning möjliggör för Kurir, Express, Paket, Post, och andra logistiskleverantörer för att få in korrekt data om paket i höghastighets skeppning, lagring och applikationer inom e-handel. Korrekt paketdimensioner, vikt och ID på streckkod tas in samtidigt som paketen rör sig i hög hastighet, vilket maximerar effektiviteten i verksamheten samtidigt som noggrannheten ökar i fakturering. Slutresultatet logistikleverantörer förväntar sig är att effektiva system för dynamisk dimensionering och vägning ökar deras lönsamhet, samtidigt som det möjliggör ökad noggrannhet i leveranser och levererar kundservice av högsta klass.

Innan boomen med handel online, d.v.s. e-handel, bekymrade sig branschen inom kurir, express och paket mestadels om traditionella Business-to-Business företag. Dessa företag hade generellt definierade storlekar på paket och enkla krav gällande vikter, volym som var låg, inte på pall och paket som var små. När Business-to-Consumer företag började sälja och leverera allt, till alla, med adress varsomhelst i världen blev kravet på den logistiska branschens mycket mer komplicerade.

För att branschen med e-handel skall blomstra och överleva var leveransföretagen tvungna att implementera nya teknologier för vägning, dimensionering och hantering av paket och hantering av dessa, för att kunna hantera exponentiell ökning i volym av små paket samt vadderade kuvert. Genom att implementera nya dynamiska system för vägning möjliggör det för så kallade CEP (Courier, Express, Parcel) att hantera både volym, noggrannhet, skeppningshastighet och varierande storlek på paket vilket nu är vanligt inom e-handel och logistiken för skeppningsbranschen.

System för DWS Volymmätning ger betydande kostnadsfördelat för leverantörer av CEP.

DWS Volymmätning – system för dimensionering, vägning och scanning – scannar individuella skeppningsetiketter samtidigt som det korrekt tar in information angående vikt och dimension. I en DWS Volymmätning applikation handlar allt om att noggrant ta in den korrekta dimensionen och vikten på paket samt koppla det korrekta ID för föremålet och på så sätt fakturerar kunden rätt för tjänsten att leverera paketet. Att korrekt koppla ett specifikt pakets ID för streckkod med noggrann data om paketet ger den logistiska leverantören ett flertal möjligheter att förbättra sin omsättning. Dessa innefattar:

  • Minskning i faktureringsfel
  • Mer precis paketvikt ger noggrannare skeppningsavgifter
  • Möjligheten att fakturerar för faktisk vikt eller volymvikt – vilket som än är högst
  • Specifik paketvikt och etikettdata sammanlänkat ökar spårbarhet samt kvalitet på tjänst generellt.

DWS Volymmätning och logistik internt

Likt inom logistik, att snabbt och noggrant registrera information logistisk internt angående skeppningsvikt samt dimensioner är lika viktigt. Kontrollvågar, d.v.s. dynamiska vågar, och dimensioneringssystem vilka registrerar vikt samt information angående storlek dynamiskt allt eftersom paketen mottas och denna information synkas med ID på paket användandes streckkodsläsare eller avläsare. Denna information kombinerad används av kontrollsystemet antingen för att lagra paketet på optimal plats för senare användning och leverans, eller för att omedelbart sortera paketet användandes automatiserad teknologi för sortering. System för dynamisk vägning och dimensionering ger noggrann vikt och dimension på föremål vilket är ett behov för alla system med intern logistik om de vill maximera sin effektivitet och därmed sin lönsamhet.