Vårt team för service och support finns här för att hjälpa dig lyckas.

För detta ändamål erbjuder vi serviceavtal vilka skräddarsys för dina behov samt tekniska krav.

För att försäkra servicekvalitet, förlitar vi oss på bevisad internationell standard.

Samtliga Scaletronic system uppfyller högsta kvalitetsstandard. Dock, om du någonsin skulle behöva vår support hjälper vi gärna till.

Se de olika tjänsterna vi erbjuder nedan.

Jourtelefon / Distansservice

Kunder utan speciella serviceavtal kan ringa vår jourtelefon för service måndag till fredag mellan 8 och 16. Din serviceförfrågan kommer tas om hand så fort som möjligt och därefter klassificeras samt behandlas.

Detta kan vara användbart om du har frågor angående underhåll eller hantering av vårt system, behöver hjälp med felsökning, eller önskar boka ett besök av en Scaletronic servicetekniker.
Om tillgång på distans är möjlig kan våra serviceexperter felsöka ditt system på distans. Applikationsspecifika frågor kommer eskaleras till nästa servicegrad om nödvändigt.

Kunder med serviceavtal kan ringa på det telefonnummer som finns angivet i kontraktet.

Utökad jourtelefon och servicekontrakt

Om du önskar dra fördel av expertkonsultation utanför kontorstid angiven ovan kan vi erbjuda en utökad jourtelefon samt serviceavtal skräddarsydda för dina behov. Vänligen kontakta oss

Support online

För mer detaljerad felsökning och reparationer, kommer vi skicka en tekniker till anläggning vilken kommer arbeta tillsammans med dig för att avgöra allt nödvändigt arbete, material och anläggningsspecifika resurser som behövs. Besök på anläggning faktureras per timma på anläggning tillsammans med restid.

Efter ett servicebesök på anläggning kommer vi skicka en komplett besöksrapport som beskriver allt utfört arbete, material som använts samt efterföljande steg.

Förebyggande underhåll

För att förebygga ärenden innan de uppstår, erbjuder vi förebyggande program för underhåll. Detta innefattar utförlig kontroll av alla mekaniska och elektriska komponenter, rengöring, samt test av förliga delar.

Reservdelar / Reparationer

Att ha reservdelar på plats i lokalt lager är också viktigt för att minska driftstopp till et minimum.

Med detta i åtanke erbjuder vi reservdelar eller förbrukningsmaterial så fort du köper ett nytt system.

Om du behöver reservdelar i ett senare skede, vänligen ange reservdelsnummer och kontakta oss på info(@)scaletronicglobal.com

Efter mottagande och bekräftelse av din beställning kommer du motta reservdelar, förslitningsdelar eller förbrukningsvaror inom rimlig tid.

Speciella eller kundanpassade delar tillverkas efter mottagande av beställning.

Vi finns här för att se till din produktion flyter smidigt och säkerställa att din dödtid hålls på ett absolut minimum.