Automatiserad paketsortering kan spara in stora summor tid och pengar.

Lösningar för automatiserad paketsortering förbättrar avsevärt takten på etikettavläsning och produktidentifiering. Ju bättre din noggrannhet på skanning, desto mindre behov av manuell t ingripande. Detta ger leverantörsföretag bättre förmåga att hantera schemaläggning för arbetskraft samt kostnader.

Scaletronic paketsortering kan hantera upp till 6,000 paket i timmen.

Läs vår Guide för Automatiserad Sorteringsutrustning här