Turnkey Automatisering

Med Scaletronic kan du vara lugn med vårt turnkey tillvägagångssätt inom automatiseringsprojekt. Genom att tillhandahålla ett fokuserat och tillförlitligt enskilt interface, avlägsnar Scaletronic behovet för kunden att hantera ett skiftande utbud av kontraktorer i sina projekt.

Vi är mer än en leverantör. Vi är stolta över att kunna utveckla lösningar för våra kunders komplicerade problem. Vår kunskap inom automatisering av logistik är omfattande och djup.

Vi är väldigt väl medvetna om att din framgång är vår framgång och varje medlem i teamet är engagerad i att tillhandahålla dig med högsta möjliga kvalitet på service från början till slut under ett projekt.

Hur allt började – för 4 decennier sedan.

Kim Lyneborg inledde 1978 med att sälja vågar och startade 1998 en ny division vilken tillverkade system för Dimensionsskanning, vägning och skanning av paket samt pallar för att beräkna volymvikt.

Han första kund var ett danskt logistikföretag vilket blev så imponerat att de köpte hans prototyp.

Detta var början på utbudet av Fraktvolymsystem vi säljer idag.

MID-cerifierade

MID-direktivet trädde i kraft 30 oktober 2006. Från detta datum måste skanningssystem för volym vara MID-godkända, om det används för fakturering. Detta mycket stringenta direktiv gäller i 29 länder. Godkännande baseras på OIML-rekommendationer.

Våra Fraktvolymsystem M101, M202, M404 och M505 är Typgodkända enligt MID vilket innebär att du har rätt att använda dess data för fakturering.

Framtiden för Scaletronic – framåt och uppåt!

I maj 2017 tog Warren och Rick över ägandet av företaget för att möjliggöra Kims pensionering i framtiden.

Som bolag är vårt uppdrag Förbättra Produktivitetstakt och Logistisk Effektivitet hos varje företag som vi arbetar med genom att implementera lösningar med Intelligent Leveranskedja.

Vi engagerade i att fortsatt bryta igenom konventionella barriärer och accepterade normer för att fortsatt över hela världen bringa mer lönsamhet till logistikföretag samt lager med hög volym.

Våra värderingar

Våra värderingar bekräftar vår företagskultur.

Vi tror att detta är det enda sättet göra affärer. Vi kan försäkra uppriktig kommunikation, att löften hålls och uppnåeliga deadlines.

Vi agerar snabbt! Och är besatta av förbättring. I vårt sökande att vara de bästa agerar vi med övertygelsen att produkter, processer och system alltid kan bli bättre.

Vår oavbrutna strävan att leverera verkligt, mätbart värde till våra kunder visas med våra människor, vårt utförande och våra produkter.

Vår tankeprocess går på djupet. För att leverera våra löften lutar vi oss mot decennier av erfarenhet för att försäkra att varje detalj beaktas och varje utmaning övervinns.

Varför Scaletronic?

GLOBAL NÄRVARO

Vi finns för närvarande representerade i mer än 10 länder, kontor i 3 länder och vi söker kontinuerligt expansion.

HJÄLP OCH RÅD

Vårt personliga tillvägagångssätt möjliggör för våra värderade kunder att återkomma igen och igen för råd samt hjälp.

42 ÅRS KNOW-HOW

Vi startade 1978, vilket ger oss 4 decennier av erfarenhet och kunskap som vi kan dela med dig.

VÄRDE FÖR PENGARNA

Vårt berömda värde för pengarna och oöverträffade kundservice gör oss den föredragna partnern för många logistikföretag.

Vill du hålla dig uppdaterad? Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Some of our valued clients