• Vi söker alltid passionerade, talangfulla personer att ingå i vårt team.

Utmanas varje dag.

Påverka direkt framgången i ett växande företag.

Utöka dina färdigheter och din kunskap.

Samarbete

På Scaletronic har varje roll en betydelse. Vi anser att alla i vårt team bör känna sig berättigade i vårt företag att ha en direkt påverkan och dela dess framgång. Det är genom samtligas direkta involvering som vi kommer kunna göra vår bästa insats. Vi siktar på att skapa en miljö med lärdom, samarbete och innovation vilken utmanar alla att hjälpa puffa vår produkt framåt.

Människor

Vi är en grupp passionerade, kreativa och naturligt nyfikna människor. Oavbruten inlärning är underförstådd i det vi gör och att alla aktivt strävar efter nya möjligheter vad gäller förbättring och tillväxt. Vi arbetar i en miljö där takten är snabb utan brist på ansvar och återkommer till arbetet varje dag redo att ta på oss nya utmaningar.

Don’t see the role you want? Contact us!