Erfarna ingenjörer

Våra professionella och kvalificerade ingenjörer har en fantastisk historik vad gäller uppnå kunders mål såväl som att minska deras kostnader och dödtid. Våra mycket väl tränade ingenjörer på Scaletronic har arbetat inom materialhanteringsbranschen under många år vilket ger oss möjlighet att erbjuda ett brett utbud av kostnadseffektiva tjänster. Många av våra ingenjörer har erfarenhet från arbete på enorma installationer för internlogistik och paketsortering över Europa och Storbritannien.

Installationsservice på plats

Scaletronic installationsservice för rullbanor på plats utförs av skickliga, kvalificerade ingenjörer och tekniker med omfattande erfarenhet inom installation av materialhanteringssystem. Vårt installationsteam har verkat inom branschen för rullbanor & materialhanteringssystem, med installation av dessa, under många år. Denna erfarenhet (tillsammans med vår standard för utbildning och säkerhet) har gett vårt installationsteam kunskapen eller kännedomen om kritiska element, ett rejält grepp om tidsplanering, och kännedom om kritiska faktorer inom installation av rullbanor och sorteringssystem.

Några av dessa kritiska faktorer inom installation av paketautomatisering innefattar:

  • Tidsplanering – de flesta projekt har kritisk och stram tidplanering. Vi vet hur detta hanteras.
  • Utvärderingar – utvärdering vid överlämnande spelar en stor roll vad gäller kvalitet av överlämnande.
  • Kvalitet första tillfället – en kvalificerad, erfaren tekniker är viktigt då det kommer till att få det rätt första gången. Misstag är kostsamma.

Pris

Vi är flexibla och försäkrar att investeringen för dig är väl värd det. Du kan få ett fast pris från oss eller vi kan arbeta på en flexibel timtaxa med regelbundna statusuppdateringar för att ge dig lugn och ro.

Lita på Scaletronic när det gäller installation av ditt projekt.

Vårt installationsteam specialiserar i installation och underhåll av integrerade materialhanteringssystem.

Begär offert för installation / service

0 + 6 = ?