Guide till automatiserad sorteringsutrustning

Sorteringssystem för paket används inom automatiserade sorteringsprocessen för paket vid distributionscentraler och logistikcenter för e-handel. Det finns många typer av automatiseringsutrustning, varje lämpat för olika applikationer. Automatiserade sorteringssystem kan helt enkelt vara en eller två avledare på en långsamtgående linje med rullbana eller de kan vara höghastighets dubbelsidiga avledare som hanterar flera tusen paket i timman. Dessutom kan storlek, vikt och form på paketen som sorteras spela en stor roll vid val av korrekt sorteringsutrustning.

Det finns många fördelar med automatisering av sorteringsprocessen i en logistikterminal. Följande är de 4 framträdande anledningarna varför implementering är värt det:

Besparing i arbete: Med automatisering av rullbana och sorteringsprocess i ett distributionscenter, är tillit till skicklig arbetskraft betydligt reducerad. I regioner där det finns begränsat antal arbetar tillgängliga kan automatisering vara en betydelsefull fördel i konkurrenshänseende.

Produktion: Sorteringssystem kan designas för att leverera och sortera i mycket snabbare hastighet än en grupp arbetar skulle under manuell sorteringsprocess. Med detta i åtanke bör sorteringssystem designade för att ha kapacitet vilken uppfyller och överträffar krav för att leverera ytterligare tillväxt.

Konkurrenskraft: I branscher där toppkapacitet och beställningsnoggrannhet är kritiskt kan ett automatiserat system för paketsortering bistå i att hålla dig före konkurrenterna.

Noggrannhet: Automatiserade sorteringssystem kan sortera hundratals föremål i minuten med otroligt hög grad av noggrannhet.

Nedan är några av de teknologier som finns tillgängliga för automatiserad sortering av paket och gods.