Europeiska direktivet för Mätinstrument (MID);

MID 2004/22/EG uppdaterades med den reviderade versionen 2014/32/EU 20/4 2016 med bilaga 2015/13/EU. Lagen stipulerar hur mätutrusning måste tillverkas med bedömning av överrensstämmande (bedömning av överrensstämmande ersätter första kalibrering) såväl som placering inom bransch (överlämnande mellan tillverkare och användare).

OIML:

The International Organization of Legal Metrology är en mellanstatlig avtalsorganisation vilken specialiserar sig i global harmonisering av lagliga metrologiska procedurer för att underlätta internationell handel. Organisationen gör rekommendationer vilka är erkända inom många länder och påverkar nationella normer.

OIML R129:

OIML R129 är en rekommendation vilken specificerar metrologiska och tekniska krav för typgodkännande av multidimensionella mätinstrument. Dess instrument används för att avgöra dimensioner och/eller volym på förmål i syfte att kalkylera avgifter för porto, frakt eller förvaring. Rekommendationerna är erkända globalt.

Dimensionsvikt:

Dimensionsvikt, även kallat volymvikt, är ett praktiskt värde för att utvärdera kostnad av gods inom flygfrakt (delvis även andra områden). Logistiska leverantörer, flygbolag och fraktbolag såväl som pakettjänster avgör dimensionsvikt för varje transport för att fakturera lätt men ganska stort i volym gods till ett lämpligen högre pris. Exempel: 1m3 = 166 kg fakturerbar vikt (flygfrakt). MID-godkänd utrustning gör det möjligt för dig att fakturera på Faktisk Vikt eller Dimensionsvikt, vilket som än är högre.

Our Freight Volume System M101, M202, M404 and M505 are MID Type Approved which means you are permitted to use the data for invoicing.