Guide till automatiserad sorteringsutrustning

Sorteringssystem för paket används inom automatiserade sorteringsprocessen för paket vid distributionscentraler och logistikcenter för e-handel. Det finns många fördelar med automatisering av sorteringsprocessen i en logistikterminal.